Regulamin:

1. www.skocz.net to katalog stron, zgłoszonych przez użytkowników serwisu.
2. Zgłaszający ma obowiązek sprawdzić czy zgłaszana strona istnieje już w bazie.
3. Akceptacja zgłoszonych stron realizowana jest maksymalnie w ciągu 3 dni.
4. Wszelkie dane podawane przy rejestracji, zgłaszaniu stron przez użytkowników nie będą wykorzystane w sposób niezgodny z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Używane przy dodawaniu adresy mailowe mogą zostać wykorzystane jedynie przez redakcję katalogu do powiadomienia o nowych produktach lub usługach (nie więcej niż raz w miesiącu) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Strony nie spełniające wymogów regulaminu bądź będące w sprzeczności z polskim prawem, będą odrzucane o czym użytkownik zgłaszający wpis zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany przy rejestracji.

6. Wymogi dotyczące stron zgłaszanych do katalogu:
a) Strona nie może być sprzeczna z polskim prawem
b) Nie może zawierać treści, powszechnie uznanych za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
c) Strona nie może reklamować lub zachęcać do zakupu produktów uznanych na terenie RP za nielegalne.
d) Strony łamiące prawa autorskie , erotyka, pornografia, tzw. zaplecza oraz strony obcojęzyczne – będą odrzucane.
e) Zgłaszając stronę należy zwracać baczną uwagę na odpowiedni dobór kategorii, strony dodane do złej kategorii będą odrzucane.
f) Zgłaszana strona powinna być prawidłowo opisana . Tytuł i opis muszą być sformułowane w sposób logiczny i poprawny językowo (stylistycznie i ortograficznie). Tytułem może być jedno lub dwu - wyrazowy anrchor.Opisy nie mogą być zbitkiem słów kluczowych ani zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli.
g) Akceptujemy tylko DOMENY i PODDOMENY. Podstrony zgłaszane w formularzu w pozycji URL będą odrzucane.
h) Zgłaszając strone zwróć uwagę na wszelkie błędy/krzaczki w opisie, moderator nie ma czasu na poprawianie każdego wpisu.

7. Akceptujemy tylko wartościowe strony. Serwisy w budowie, niedostępne w momencie sprawdzania przez administratora, zawierające bardzo ubogą, powieloną lub specjalnie wygenerowaną dla wyszukiwarek treść oraz przekierowujące do innych serwisów nie będą akceptowane. Usuwane będą także wpisy stron przygotowanych pod programy partnerskie.
8. Reklamacje, pytania odnośnie funkcjonowania katalogu, propozycje współpracy itp. Można zgłaszać, pisząc na adres teoretyk(at)o2.pl.